Thứ sáu, ngày 20/10/2017 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773
Mới nhất nhất Giá cao nhất Giá thấp nhất
ĐỒ HỌA

HP Z640 Workstation

47.990.000 ₫

Xeon® E5-2609 v4, RAM 8GB, NVIDIA Quadro K2200, 2TB, 925W

ĐỒ HỌA

HP Z640 Workstation

57.990.000 ₫

Xeon® E5-2609 v4, RAM 64GB, NVIDIA Quadro K2200, 2TB, 925W