Thứ bảy, ngày 24/03/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

RAM 16GB DDR4 2400MHz

3.300.000 ₫

RAM 16GB DDR4, Bus 2400MHz

RAM 16GB DDR4 2133MHz

2.600.000 ₫

RAM 16GB DDR4, Bus 2133MHz

RAM 8GB DDR4 2400MHz

1.500.000 ₫

RAM 8GB DDR4, Bus 2400MHz