Thứ tư, ngày 20/06/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

SSD Samsung SM961 NVMe - 256GB

3.200.000 ₫

SSD M2 PCIe 2280 Samsung SM961 NVMe - 256GB

SSD Samsung SM961 NVMe - 128GB

2.000.000 ₫

SSD M2 PCIe 2280 Samsung SM961 NVMe - 128GB