Thứ tư, ngày 20/06/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

RAM 16GB DDR4 2133MHz

3.500.000 ₫

RAM 16GB DDR4, Bus 2133MHz