Chủ nhật, ngày 22/04/2018 GMT + 7
Hotline: 09 1234 3773

SSD Samsung SM961 NVMe - 1TB

10.800.000 ₫

SSD M2 PCIe 2280 Samsung SM961 NVMe - 1TB