logo
1900633579
Khiếu nại

Khuyến mại

Bộ Sưu Tập Ghế CTH Tháng 3
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron
Ghế Công Thái Học Herman Miller Aeron

Cấu hình đặc điểm

Trọng lượng 25 kg
Chất liệu lưng ghế Lưới
Chất liệu mâm ghế Lưới
Khung lưng Nhựa
Chân ghế Nhựa
Tựa đầu Không có
Bệ tỳ tay Điều chỉnh 2D
Piston Samhongsa Class 5

Vận chuyển

Miễn phí (HN, TP. HCM)

Video review