logo

HOT DEAL LAPTOP THÁNG 6

Dell Inspiron 14 5430
Dell Inspiron 14 5430
Từ 20.790.000
-28%
Màu

i5 1340P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 13 5330
Dell Inspiron 13 5330
Từ 20.790.000
-28%
Màu

i5 1340P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 16 5630
Dell Inspiron 16 5630
Từ 19.790.000
-31%
Màu

i5 1340P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 14 5430
Dell Inspiron 14 5430
Từ 20.290.000
-29%
Màu

i5 1340P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 16 5630
Dell Inspiron 16 5630
Từ 20.790.000
-28%
Màu

i5 1340P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Lenovo ThinkBook 16 G5+
Lenovo ThinkBook 16 G5+
Từ 24.390.000
-17%
Màu

R7 7735H, 2.5K 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Lenovo ThinkBook 14 G5+
Lenovo ThinkBook 14 G5+
Từ 24.990.000
-17%
Màu

R7 7735H, 2.8K 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Lenovo ThinkBook 16 G5+
Lenovo ThinkBook 16 G5+
Từ 24.990.000
-17%
Màu

R7 7735H, 2.5K 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Lenovo ThinkBook 14 G5+
Lenovo ThinkBook 14 G5+
Từ 24.990.000
-17%
Màu

i5 13500H, 2.8K 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Lenovo ThinkBook 16 G5+
Lenovo ThinkBook 16 G5+
Từ 24.990.000
-17%
Màu

i5 13500H, 2.5K 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Microsoft Surface Pro 9 (Only Device)
Microsoft Surface Pro 9 (Only Device)
Từ 22.990.000
-21%
Màu

i5 1235U, 3K 120Hz 8GB, 128GB

Quà tặng 7.089.000
Microsoft Surface Pro 9
Microsoft Surface Pro 9
Từ 38.990.000
-7%
Màu

i7 1255U. 3K 120Hz 16GB, 256GB

Quà tặng 3.990.000
Dell Latitude 7320 Detachable (Kèm bàn phím)
Dell Latitude 7320 Detachable (Kèm bàn phím)
Từ 16.990.000
-15%
Màu

i5 1140G7, FHD+ Touch 8GB, 256GB
Dell Inspiron 16 Plus Laptop (7610)
Dell Inspiron 16 Plus Laptop (7610)
Từ 17.990.000
-33%
Màu

i7 11800H. 3K+ 16GB, 1TB
Dell Inspiron 14 Plus (7420)
Dell Inspiron 14 Plus (7420)
Từ 23.990.000
-20%
Màu

i7 12700H, 2.2K 16GB, 512GB

Quà tặng 410.000
Dell Inspiron 14 Plus (7420)
Dell Inspiron 14 Plus (7420)
Từ 24.990.000
-17%
Màu

i7 12700H, 2.2K 16GB, 512GB

Quà tặng 410.000
Dell Inspiron 16 Plus Laptop (7610)
Dell Inspiron 16 Plus Laptop (7610)
Từ 21.990.000
-19%
Màu

i7 11800H, RTX3060 6GB, 3K+ 16GB, 1TB
Lenovo ThinkBook 14 G4+ (Intel)
Lenovo ThinkBook 14 G4+ (Intel)
Từ 18.990.000
-21%
Màu

i5 12500H 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Dell Inspiron 14 Plus (7420)
Dell Inspiron 14 Plus (7420)
Từ 21.990.000
-21%
Màu

i7 12700H, 2.2K 16GB, 512GB

Quà tặng 410.000
Surface Laptop 3 13.5"
Surface Laptop 3 13.5"
Từ 19.990.000
-9%
Màu

I7 16GB 512GB

Quà tặng 149.000
Surface Laptop 3 13.5"
Surface Laptop 3 13.5"
Từ 18.990.000
-5%
Màu

I7 16GB 256GB

Quà tặng 149.000
ASUS Zenbook 14 Q409 ZA
ASUS Zenbook 14 Q409 ZA
Từ 14.790.000
-29%
Màu

i5 1240P, 2.8K OLED 90Hz 8GB, 256GB

Quà tặng 149.000
ASUS Zenbook 14 Q409 ZA
ASUS Zenbook 14 Q409 ZA
Từ 12.790.000
-19%
Màu

i5 1240P, 2.8K OLED 90Hz 8GB, 256GB

Quà tặng 149.000
Microsoft Surface Pro 8
Microsoft Surface Pro 8
Từ 20.990.000
-34%
Màu

i5 1135G7, 3K 120Hz 8GB, 128GB

Quà tặng 3.099.000
HP Zbook Firefly 15 G8
HP Zbook Firefly 15 G8
Từ 22.390.000
-24%
Màu

i7 1185G7, FHD 32GB, 512GB
HP Zbook Firefly 15 G8
HP Zbook Firefly 15 G8
Từ 22.990.000
-15%
Màu

i7 1185G7, FHD 32GB, 512GB
Dell Inspiron 14 7425 2 in 1
Dell Inspiron 14 7425 2 in 1
Từ 15.890.000
-21%
Màu

R5 5625U, FHD+ 8GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 13 5310
Dell Inspiron 13 5310
Từ 13.990.000
-18%
Màu

i5 11320H, FHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 15 5515 AMD
Dell Inspiron 15 5515 AMD
Từ 12.990.000
-28%
Màu

R5 5500U 8GB 256GB FHD

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 13 5310
Dell Inspiron 13 5310
Từ 15.690.000
-17%
Màu

i5 11320H, FHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 13 5310
Dell Inspiron 13 5310
Từ 16.290.000
-19%
Màu

i5 11320H, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Surface Laptop 3 15"
Surface Laptop 3 15"
Từ 12.790.000
-25%
Màu

R5 8GB 128GB

Quà tặng 1.248.000
Lenovo ThinkBook 16P NX ARH
Lenovo ThinkBook 16P NX ARH
Từ 23.990.000
-14%
Màu

R7 6800H, RTX 3050, QHD+ 120Hz 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
HP Envy 13 X360
HP Envy 13 X360
Từ 12.990.000
-13%
Màu

I5 1135G7 8GB 256GB FHD

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 16 5620
Dell Inspiron 16 5620
Từ 14.990.000
-21%
Màu

i5 1235U 8GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 14 5425
Dell Inspiron 14 5425
Từ 15.490.000
-18%
Màu

R5 5625U, FHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 13 5310
Dell Inspiron 13 5310
Từ 18.390.000
-16%
Màu

i7 11390H, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Surface Laptop 3 15"
Surface Laptop 3 15"
Từ 18.990.000
-14%
Màu

R7 16GB 512GB

Quà tặng 149.000
Microsoft Surface Pro 8
Microsoft Surface Pro 8
Từ 21.990.000
-31%
Màu

i5 1135G7, 3K 120Hz 8GB, 256GB

Quà tặng 2.000.000
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Từ 16.390.000
-9%
Màu

i5 1135G7, 3K 8GB, 128GB

Quà tặng 4.089.000
Dell Inspiron 13 5310
Dell Inspiron 13 5310
Từ 15.790.000
-20%
Màu

i5 11320H, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Từ 17.690.000
-20%
Màu

i5 1135G7, 3K 8GB, 128GB

Quà tặng 4.089.000
Lenovo ThinkBook 16P NX ARH
Lenovo ThinkBook 16P NX ARH
Từ 29.990.000
-6%
Màu

R7 6800H, RTX 3050, QHD+ 120Hz 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Dell Inspiron 14 5425
Dell Inspiron 14 5425
Từ 13.490.000
-21%
Màu

R5 5625U, FHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Lenovo ThinkBook 16P NX ARH
Lenovo ThinkBook 16P NX ARH
Từ 28.990.000
-16%
Màu

R7 6800H, RTX 3050, QHD+ 120Hz 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Dell Inspiron 14 5425
Dell Inspiron 14 5425
Từ 15.990.000
-16%
Màu

R5 5625U, 2.2K 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Acer Swift 3
Acer Swift 3
Từ 12.990.000
-26%
Màu

R7 5700U, FHD 8GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 14 7400 (INS0088956-R0017608-SA)
Dell Inspiron 14 7400 (INS0088956-R0017608-SA)
Từ 13.990.000
-26%
Màu

i5 1135G7, QHD+ 8GB, 256GB

Quà tặng 149.000
Dell Latitude 9420
Dell Latitude 9420
Từ 19.990.000
-9%
Màu

i7 1185G7, FHD+ 16GB, 512GB
Dell Latitude 7430
Dell Latitude 7430
Từ 21.990.000
-15%
Màu

i5 1250P, FHD 16GB, 256GB
Dell Latitude 7430
Dell Latitude 7430
Từ 19.990.000
-17%
Màu

i5 1245U, FHD 16GB, 256GB
Lenovo Yoga Slim 7 (Slim 7 14IAP7)
Lenovo Yoga Slim 7 (Slim 7 14IAP7)
Từ 19.990.000
-20%
Màu

i7 1260P, 2.8K 90Hz 16GB, 1TB

Quà tặng 199.000
Dell Inspiron 13 5320 (Intel Gen 12th)
Dell Inspiron 13 5320 (Intel Gen 12th)
Từ 19.390.000
-12%
Màu

i5 1240P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Acer Swift 3 2022 (Intel)
Acer Swift 3 2022 (Intel)
Từ 13.490.000
-21%
Màu

i5 1240P 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Lenovo Slim 7 16 Gen 7
Lenovo Slim 7 16 Gen 7
Từ 24.390.000
-30%
Màu

Quà tặng 199.000
Dell Inspiron 13 5320 (Intel Gen 12th)
Dell Inspiron 13 5320 (Intel Gen 12th)
Từ 23.190.000
-11%
Màu

i7 1260P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Lenovo ThinkBook 14P Gen 2
Lenovo ThinkBook 14P Gen 2
Từ 17.390.000
-21%
Màu

R7 5800H, 2.2K 16GB, 512GB

Quà tặng 199.000
Dell Inspiron 14 7415 2 in 1
Dell Inspiron 14 7415 2 in 1
Từ 13.690.000
-28%
Màu

R5 5500U, FHD Touch 8GB, 256GB

Quà tặng 149.000
Dell Inspiron 13 5320 (Intel Gen 12th)
Dell Inspiron 13 5320 (Intel Gen 12th)
Từ 22.790.000
-11%
Màu

i7 1260P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Dell Vostro 7620
Dell Vostro 7620
Từ 24.790.000
-23%
Màu

i7 12700H, RTX3050, FHD+ 8GB, 512GB
Dell Inspiron 16 Plus 7620
Dell Inspiron 16 Plus 7620
Từ 24.790.000
-11%
Màu

i7 12700H, 3K+ 40GB, 1TB

Quà tặng 410.000
Dell Inspiron 13 5320 (Intel Gen 12th)
Dell Inspiron 13 5320 (Intel Gen 12th)
Từ 22.790.000
-11%
Màu

i7 1260P, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Lenovo Slim 7 16 Gen 7
Lenovo Slim 7 16 Gen 7
Từ 21.990.000
-35%
Màu

Quà tặng 199.000
Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 (20TJS07200)
Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 (20TJS07200)
Từ 26.990.000
-21%
Màu

i7 10750H, Quadro P1000, FHD 16GB, 512GB

Quà tặng 410.000
Dell Vostro 5310
Dell Vostro 5310
Từ 16.390.000
-16%
Màu

i5 11320H, QHD+ 16GB, 512GB
Dell Vostro 5310
Dell Vostro 5310
Từ 16.390.000
-18%
Màu

i5 11320H, QHD+ 16GB, 512GB
Dell Insprion 16 7620 2-in-1
Dell Insprion 16 7620 2-in-1
Từ 22.990.000
-18%
Màu

i7 1260P, FHD+ Touch 16GB, 512GB

Quà tặng 410.000
HP Elitebook 840 G7
HP Elitebook 840 G7
Từ 13.990.000
-18%
Màu

i7 10610U, FHD 16GB, 512GB
Lenovo Slim 7 ProX
Lenovo Slim 7 ProX
Từ 27.990.000
-7%
Màu

R9 6900HS, RTX 3050, 3K+ 120Hz 32GB, 1TB

Quà tặng 410.000
HP EliteDesk 800 G5 SFF (7LL85UT#AB A)
HP EliteDesk 800 G5 SFF (7LL85UT#AB A)
Từ 6.990.000
-46%
Màu

I5 9500 4GB, 1TB
HP EliteDesk 800 G5 SFF (7LL85UT#AB A)
HP EliteDesk 800 G5 SFF (7LL85UT#AB A)
Từ 6.990.000
-46%
Màu

I5 9500 4GB, 1TB
Dell Inspiron 14 5405
Dell Inspiron 14 5405
Từ 12.990.000
-7%
Màu

R5 4500U, FHD 16GB, 512GB

Quà tặng 149.000
Lenovo Legion Pro 5 2023 (Y9000P)
Lenovo Legion Pro 5 2023 (Y9000P)
Từ 42.990.000
-22%
Màu

i9 13900HX, RTX4060 8GB, QHD+ 240Hz 16GB, 1TB

Quà tặng 209.000
Lenovo ThinkBook 13X Gen 2
Lenovo ThinkBook 13X Gen 2
Từ 22.990.000
-18%
Màu

i5 1235U, QHD+ 16GB, 512GB

Quà tặng 410.000
Lenovo Yoga 9
Lenovo Yoga 9
Từ 19.990.000
-13%
Màu

i7 1260P, FHD 16GB, 512GB
Lenovo Yoga 9
Lenovo Yoga 9
Từ 21.990.000
-8%
Màu

i7 1260P, 4K OLED 16GB, 1TB
Lenovo Legion Pro 5 2023 (Y9000P)
Lenovo Legion Pro 5 2023 (Y9000P)
Từ 38.990.000
-13%
Màu

R7 7745HX, RTX4060 8GB, QHD+ 240Hz 16GB, 1TB

Quà tặng 209.000
Dell Gaming G15 5515 Ryzen Edition
Dell Gaming G15 5515 Ryzen Edition
Từ 19.990.000
-33%
Màu

R7 5800H, RTX3060, FHD 165Hz 16Gb, 512Gb
Dell Vostro 5620
Dell Vostro 5620
Từ 16.990.000
-15%
Màu

i5 1240P, FHD+ 8GB, 256GB
Lenovo Ideapad 3 15 (AMD)
Lenovo Ideapad 3 15 (AMD)
Từ 9.990.000
-17%
Màu
Lenovo Legion Pro 5 2023
Lenovo Legion Pro 5 2023
Từ 61.990.000
-11%
Màu

i9 13900HX, RTX4070 8GB, QHD+ 240Hz 16GB, 1TB

Quà tặng 209.000
Dell Latitude 14 7400 2 in 1
Dell Latitude 14 7400 2 in 1
Từ 11.990.000
-20%
Màu

I7 8665U 8GB 256GB FHD