logo
1900633579
Khiếu nại

Tặng kèm chuột không dây cao cấp

Lenovo ThinkBook 16P NX ARH
Lenovo ThinkBook 16P NX ARH
Từ 31.990.000
Màu

Màn hình: 16", IPS, 120Hz
CPU: Ryzen 7 6800H, 4,7GH/s
Pin: 75Wh
Khối lượng: 1.9 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 (LTE)
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 (LTE)
Từ 39.990.000
Màu

Quà tặng 849.000
Dell Precision 5570 (Intel Gen 12th)
Dell Precision 5570 (Intel Gen 12th)
Từ 43.490.000
-24%
Màu

Màn hình: 15.6", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 12700H
Pin: 68Wh
Khối lượng: 2.1 kg

Quà tặng 849.000
Dell Precision 5570 (Intel Gen 12th)
Dell Precision 5570 (Intel Gen 12th)
Từ 43.990.000
-24%
Màu

Màn hình: 15.6", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 12700H
Pin: 68Wh
Khối lượng: 2.1 kg

Quà tặng 849.000
Dell Precision 7670
Dell Precision 7670
Từ 53.990.000
-16%
Màu

Màn hình: 15.6", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 12850HX
Pin: 83Wh
Khối lượng: 2.6 kg

Quà tặng 849.000
Dell Precision 5570 (Intel Gen 12th)
Dell Precision 5570 (Intel Gen 12th)
Từ 44.990.000
-22%
Màu

Màn hình: 15.6", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 12700H
Pin: 68Wh
Khối lượng: 2.1 kg

Quà tặng 849.000
Dell Precision 5470 (Intel Gen 12th)
Dell Precision 5470 (Intel Gen 12th)
Từ 44.990.000
-25%
Màu

Quà tặng 849.000
Dell XPS 15 9510
Dell XPS 15 9510
Từ 43.790.000
-9%
Màu

Màn hình: 15.6", OLED, 60Hz
CPU: Core i7 11800H, 4,6GH/s
Pin: 86Wh
Khối lượng: 2.04 kg

Quà tặng 849.000
Dell XPS 13 9380
Dell XPS 13 9380
Từ 15.390.000
-4%
Màu

Màn hình: 13", IPS, 60Hz
CPU: Core i5 8265U, 4GH/s
Pin: Li-ion, 52Wh
Khối lượng: 1.21 kg

Quà tặng 849.000
Dell XPS 13 Plus 9320
Dell XPS 13 Plus 9320
Từ 39.990.000
-23%
Màu

Màn hình: 13.4", OLED, 60Hz
CPU: Core i7 1260P, 4,8GH/s
Pin: 55Wh
Khối lượng: 1.28 kg

Quà tặng 849.000
Dell XPS 13 Plus 9320
Dell XPS 13 Plus 9320
Từ 35.990.000
-28%
Màu

Màn hình: 13.4", OLED, 60Hz
CPU: Core i7 1260P, 4,8GH/s
Pin: 55Wh
Khối lượng: 1.28 kg

Quà tặng 849.000
Dell XPS 13 Plus 9320
Dell XPS 13 Plus 9320
Từ 32.990.000
-27%
Màu

Màn hình: 13.4", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 1260P
Pin: 55Wh
Khối lượng: 1.26 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
Từ 37.990.000
-10%
Màu

Màn hình: 13", IPS, 60Hz
CPU: Core i5 1240P, 4,7GH/s
Pin: 49,6Wh
Khối lượng: 0.970 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 (LTE)
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 (LTE)
Từ 41.990.000
-11%
Màu

Màn hình: 13", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 1260P, 4,4GH/s
Pin: 49,6Wh
Khối lượng: 0.970 kg

Quà tặng 849.000
LG Gram 14 2022
LG Gram 14 2022
Từ 24.790.000
-14%
Màu

Màn hình: 14", IPS, 90Hz
CPU: Core i7 1260P, 4.7GH/s
Pin: Li-on, 72Wh
Khối lượng: 0.9 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad P16
Lenovo ThinkPad P16
Từ 47.990.000
-4%
Màu

Màn hình: 16", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 12800HX, 4,8GH/s
Pin: 94Wh
Khối lượng: 2.95 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Từ 34.990.000
-13%
Màu

Màn hình: 14", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 1265U, 4.4GH/s
Pin: 57Wh
Khối lượng: 45261 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Từ 34.990.000
-8%
Màu

Màn hình: 14", IPS, 60Hz
CPU: Core i5 1240P, 4.8GH/s
Pin: 57Wh
Khối lượng: 45261 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Từ 38.990.000
-6%
Màu

Màn hình: 14", IPS, 60Hz
CPU: Core i5 1240P, 4.8GH/s
Pin: 57Wh
Khối lượng: 45261 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5
Từ 52.990.000
-9%
Màu

Màn hình: 16", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 12800H
Pin: 90Wh

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (LTE)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (LTE)
Từ 39.990.000
-5%
Màu

Màn hình: 14", IPS, 60Hz
CPU: Core i5 1240P, 4.8GH/s
Pin: 57Wh
Khối lượng: 45261 kg

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 (Intel)
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 (Intel)
Từ 37.990.000
-14%
Màu

Quà tặng 849.000
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 (Intel)
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 (Intel)
Từ 35.990.000
-14%
Màu

Quà tặng 849.000
Dell XPS 13 2 in 1 9315 (2022) (Only Device)
Dell XPS 13 2 in 1 9315 (2022) (Only Device)
Từ 33.990.000
-15%
Màu

Màn hình: 13", IPS, 60Hz
CPU: Core i7 1250U, 4,7GH/s
Pin: 49,5Wh
Khối lượng: 0.736 kg

Quà tặng 7.839.000