Thông báo
Tài khoản
Lenovo Ideapad Slim 5 Pro 16 AMD  (Chính hãng) (82L50097VN)
Lenovo Ideapad Slim 5 Pro 16 AMD  (Chính hãng) (82L50097VN)
Lenovo Ideapad Slim 5 Pro 16 AMD  (Chính hãng) (82L50097VN)
Lenovo Ideapad Slim 5 Pro 16 AMD  (Chính hãng) (82L50097VN)
Lenovo Ideapad Slim 5 Pro 16 AMD  (Chính hãng) (82L50097VN)
Lenovo Ideapad Slim 5 Pro 16 AMD  (Chính hãng) (82L50097VN)
Lenovo Ideapad Slim 5 Pro 16 AMD  (Chính hãng) (82L50097VN)
Lenovo Ideapad Slim 5 Pro 16 AMD  (Chính hãng) (82L50097VN)
Bạn đã trải nghiệm sản phẩm?

Dù hài lòng hay chưa ưng, hãy chia sẻ cùng anh em ThinkPro nhé!

Video

Cấu hình & đặc điểm

Đánh giá & nhận xét

Chưa có đánh giá & nhận xét Nên mua hay không? Hãy giúp anh em bạn nhé

Không tìm thấy thông tin review mong muốn?

Hãy liên hệ ThinkPro để được hỗ trợ trải nghiệm thực tế sản phẩm bạn nhé!

Hình ảnh

Sản phẩm tương tự