logo
1900633579
Khiếu nại
Màn hình ViewSonic VP Series

Màn hình ViewSonic VP Series

Dòng màn hình chuyên nghiệp ColorPro™ của ViewSonic mang đến những hình ảnh chân thực, chính xác về màu sắc với các chuẩn màu trong ngành bao gồm sRGB, Adobe RGB, khả năng hiệu chuẩn và tính đồng nhất. Màn hình chuyên nghiệp dòng ColorPro™ chính là giải pháp lý tưởng cho công việc sáng tạo, ví dụ: nhiếp ảnh, thiết kế, chỉnh sửa video và hơn thế nữa.


Không có kết quả

Đừng lo, ThinkPro luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí nếu bạn cần hỗ trợ thêm