Danh mục
Khuyến mại
Thông báo
Tài khoản

Pisen là tập đoàn điện tử hàng đầu về sản xuất phụ kiện, thành lập tại Thâm Quyến, Trung Quốc năm 2003, chủ yếu tập trung vào ba mảng phụ kiện, linh kiện chính là điện thoại di động, máy tính bảng, IoT, và các lĩnh vực dịch vụ số cho người dùng.

Laptop 0Phụ kiện, linh kiện 2PC 0