Danh mục
Khuyến mại
Thông báo
Tài khoản

Đối tác chính hãng

Sennheiser thuộc sở hữu tư nhân của gia đình Sennheiser. Công ty có 1.650 nhân công, 60% trong đó làm việc ở Đức. Phần lớn nhân công phụ của công ty là từ Georg Neumann GmbH, sản xuất microphone cho phòng thu, và Klein + Hummel, một sản phẩm phòng thu chấ

Laptop 0Phụ kiện, linh kiện 2PC 0