PC By Mạnh Hà | 2020-09-24 10:01:17

Intel bật đèn xanh hợp tác cùng Huawei

Lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ với Trung Quốc đã làm cho Huawei phải điêu đứng suốt thời gian dài vừa qua. Nhưng có thể, trong tương lai gần, Intel sẽ là cánh cửa hẹp để Huawei hồi sinh trở lại.
×