logo
1900633579
Khiếu nại
Balo, Túi Lenovo ThinkPad

Balo, Túi Lenovo ThinkPad

ThinkPro là nhà bán lẻ chính thức

ThinkPad là thương hiệu Laptop Business tới từ Lenovo. Thinkpad nổi tiếng với chất liệu cao cấp, hiệu năng ổn định và bàn phím được đánh giá tốt nhất ngành công nghiệp laptop.