logo
Bàn phím IQUNIX

Bàn phím IQUNIX

ThinkPro là nhà bán lẻ chính thức

IQUNIX là thương hiệu khá trẻ ở thị trường Việt Nam khi chỉ mới xuất hiện từ năm 2014. Sản phẩm chủ lực chủ lực của IQUNIX là bàn phím cơ và tập trung vào phân khúc tầm cao từ 3 triệu trở lên. Phím cơ IQUNIX có thiết kế độc đáo, định hình phong cách cho người dùng.

Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Từ 4.400.000
-6%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Từ 4.400.000
-6%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Từ 4.400.000
-11%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Từ 4.850.000
-8%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX F96 Coral Sea (Cherry MX Red)
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX F96 Coral Sea (Cherry MX Red)
Từ 4.590.000
-23%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX F96 Coral Sea (Cherry MX Brown)
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX F96 Coral Sea (Cherry MX Brown)
Từ 4.590.000
-23%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping (RGB Blacklit - TTC Speed Sliver Switch)
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping (RGB Blacklit - TTC Speed Sliver Switch)
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping (RGB Blacklit - TTC Gold Pink Switch)
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping (RGB Blacklit - TTC Gold Pink Switch)
Từ 4.850.000
-11%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping (RGB Blacklit - Cherry Silent Red Switch)
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping (RGB Blacklit - Cherry Silent Red Switch)
Từ 4.850.000
-8%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Wintertide Wireless
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Wintertide Wireless
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Wintertide Wireless
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Wintertide Wireless
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Dark Side (RGB Blacklit - TTC Speed Sliver Switch)
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Dark Side (RGB Blacklit - TTC Speed Sliver Switch)
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Dark Side (RGB Blacklit - TTC Gold Pink Switch)
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Dark Side (RGB Blacklit - TTC Gold Pink Switch)
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Hitchhiker Wireless
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Hitchhiker Wireless
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Hitchhiker Wireless
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Hitchhiker Wireless
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Dark Side Wireless
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Dark Side Wireless
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Variable X Wireless
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Variable X Wireless
Từ 5.200.000
-4%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Variable X Wireless
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Variable X Wireless
Từ 5.790.000
-3%
Màu