logo
Laptop Apple MacBook

Laptop Apple MacBook

MacBook là dòng sản phẩm máy tính xách tay của thương hiệu nổi tiếng Apple. MacBook có hai dòng chính là: MacBook Air và MacBook Pro. Mỗi dòng MacBook lại có những cấu hình, kích thước thiết kế khác nhau nhằm đa dạng hóa sản phẩm của Apple.