logo
Laptop Lenovo ThinkPad T

Laptop Lenovo ThinkPad T

ThinkPro là nhà bán lẻ chính thức

Lenovo ThinkPad T xứng đáng là sự lựa chọn phải để mắt tới nếu bạn yên thích Lenovo, yêu cảm giác gõ bàn phím của ThinkPad, cũng như mong muốn có một chiếc Ultrabook doanh nhân cực kỳ bền bỉ, thời lượng pin khủng có thể đi cùng với bạn qua nhiều năm tháng.


Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD
Từ 21.490.000
-27%
Màu

CPU: Ryzen 5 6650U, 6 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD
Từ 21.990.000
-27%
Màu

CPU: Ryzen 7 6850U, 8 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD
Từ 21.990.000
-27%
Màu

CPU: Ryzen 5 6650U, 6 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T16
Lenovo ThinkPad T16
Từ 20.990.000
-22%
Màu

CPU: Core i5 1245U, 10 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 16", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Từ 16.290.000
-37%
Màu

CPU: Ryzen 7 5850U, 8 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 1920 x 1080, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3
Từ 27.990.000
-5%
Màu

CPU: Ryzen 7 6850U, 8 Cores
RAM: 16GB, 4266Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Từ 13.990.000
-22%
Màu

CPU: Ryzen 5 5650U, 6 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1080, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Từ 13.490.000
-25%
Màu

CPU: Ryzen 5 5650U, 6 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 1920 x 1080, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Từ 16.990.000
-35%
Màu

CPU: Ryzen 7 5850U, 8 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1080, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3
Từ 22.490.000
-21%
Màu

CPU: Ryzen 5 6650U, 6 Cores
RAM: 16GB, 4266Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (AMD) (Russian Keyboard)
Từ 25.490.000
Màu

CPU: Ryzen 7 5850U, 8 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1080, 60Hz
Card: AMD Radeon Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
Từ 27.990.000
-7%
Màu

CPU: Core i7 1270P, 10 Cores
RAM: 32GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 1024GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel)
Từ 26.990.000
-16%
Màu

CPU: Core i7 1260P, 10 Cores
RAM: 16GB, 3200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics