logo
Laptop ThinkPad X1 Carbon

Laptop ThinkPad X1 Carbon

ThinkPro là nhà bán lẻ chính thức

Với dòng sản phẩm ThinkPad X1 Carbon, có lẽ sẽ hợp lý hơn khi máy được đánh giá ở phương diện “trải nghiệm sử dụng” khi mọi cấu phần tạo nên máy đều được hoàn thiện chỉn chu dù là những chi tiết nhỏ nhất: khung kim loại, chất liệu vỏ, ...

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1265U, 16GB, 512GB, FHD+ Touch
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1265U, 16GB, 512GB, FHD+ Touch
Từ 27.990.000
-27%
Màu

CPU: Core i7 1265U, 10 Cores
RAM: 16GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, FHD+ 16GB, 512GB
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, FHD+ 16GB, 512GB
Từ 24.990.000
-36%
Màu

CPU: Core i5 1240P, 12 Cores
RAM: 16GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 2240 x 1400, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1255U, 16GB, 256GB, 2.2K
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1255U, 16GB, 256GB, 2.2K
Từ 28.490.000
-25%
Màu

CPU: Core i7 1255U, 10 Cores
RAM: 16GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 2240 x 1400, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1255U, 16GB, 512GB, FHD+ Touch
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1255U, 16GB, 512GB, FHD+ Touch
Từ 27.990.000
-26%
Màu

CPU: Core i7 1255U, 10 Cores
RAM: 16GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1260P, 16GB, 512GB, 4K Touch
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1260P, 16GB, 512GB, 4K Touch
Từ 33.990.000
-19%
Màu

CPU: Core i7 1260P, 10 Cores
RAM: 16GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 3840 x 2400, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, 8GB, 256GB, FHD+
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, 8GB, 256GB, FHD+
Từ 20.790.000
-31%
Màu

CPU: Core i5 1240P, 12 Cores
RAM: 8GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 499.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1270P, 32GB, 512GB, FHD+ Touch
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1270P, 32GB, 512GB, FHD+ Touch
Từ 27.990.000
-35%
Màu

CPU: Core i7 1270P, 10 Cores
RAM: 32GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, 16GB, 512GB, FHD+ Touch
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, 16GB, 512GB, FHD+ Touch
Từ 26.990.000
-29%
Màu

CPU: Core i5 1240P, 12 Cores
RAM: 16GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1270P, 32GB, 256GB, 4K Touch
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1270P, 32GB, 256GB, 4K Touch
Từ 31.990.000
-24%
Màu

CPU: Core i7 1270P, 12 Cores
RAM: 32GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 3840 x 2400, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, FHD+ 8GB, 512GB
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, FHD+ 8GB, 512GB
Từ 21.390.000
-24%
Màu

CPU: Core i5 1240P, 12 Cores
RAM: 8GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, 2.2K 8GB, 512GB
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i5 1240P, 2.2K 8GB, 512GB
Từ 21.990.000
-21%
Màu

CPU: Core i5 1240P, 12 Cores
RAM: 8GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 2240 x 1400, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1265U, 16GB, 256GB, FHD+ Touch
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1265U, 16GB, 256GB, FHD+ Touch
Từ 27.690.000
-27%
Màu

CPU: Core i7 1265U, 10 Cores
RAM: 16GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 256GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1270P, 16GB, 512GB, FHD+ Touch
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 i7 1270P, 16GB, 512GB, FHD+ Touch
Từ 29.990.000
-21%
Màu

CPU: Core i7 1270P, 10 Cores
RAM: 16GB, 5200Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7 1185G7, 16GB, 512GB, FHD+
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7 1185G7, 16GB, 512GB, FHD+
Từ 23.990.000
-31%
Màu

CPU: Core i7 1185G7, 4 Cores
RAM: 16GB, 4266Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1200, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5 8365U, 16GB, 512GB, FHD
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 i5 8365U, 16GB, 512GB, FHD
Từ 11.990.000
-20%
Màu

CPU: Core i5 8365U, 4 Cores
RAM: 16GB, 2133Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 1920 x 1080, 60Hz
Card: Intel UHD Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 i7 10610U, 16GB, 512GB, 2.5K, LTE
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 i7 10610U, 16GB, 512GB, 2.5K, LTE
Từ 16.390.000
-36%
Màu

CPU: Core i7 10610U, 4 Cores
RAM: 16GB, 2133Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 2560 x 1440, 60Hz
Card: Intel UHD Graphics

Quà tặng 399.000
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5 1135G7, 16GB, 512GB, 4K
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i5 1135G7, 16GB, 512GB, 4K
Từ 21.790.000
-27%
Màu

CPU: Core i5 1135G7, 4 Cores
RAM: 16GB, 4266Mhz
Ổ cứng: SSD 512GB
Màn hình: 14", 3840 x 2400, 60Hz
Card: Intel Iris Xe Graphics

Quà tặng 399.000