logo
1900633579
Khiếu nại
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)
Apple Macbook Air (Chính hãng - Apple M1 - Late 2020) (MGN93SA/A)

Cấu hình đặc điểm

CPU Name M1
Cpu Brand Apple
Cpu Threads 8
Cpu Cores 8
Gpu Onboard Apple GPU
Ram Installed 8 GB
Ram Maximum 8 GB
Ram Type LPDDR4X

Vận chuyển

Miễn phí (HN, TP. HCM)

Bảo hành & đổi trả

12 tháng