logo
NiceDesign - Nội thất văn phòng cao cấp

NiceDesign - Nội thất văn phòng cao cấp

Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.280.000
Màu

Mặt bàn đen - 120x60x2.5cm

Quà tặng 250.000
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.280.000
Màu

Mặt bàn trắng - 120x60x2.5cm

Quà tặng 250.000
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.280.000
Màu

Mặt bàn đen - 120x60x2.5cm

Quà tặng 250.000
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.280.000
Màu

Mặt bàn trắng - 120x60x2.5cm

Quà tặng 250.000
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.280.000
Màu

Mặt bàn đen - 120x60x2.5cm

Quà tặng 250.000
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ PUSILUNG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 6.280.000
Màu

Mặt bàn trắng - 120x60x2.5cm

Quà tặng 250.000
Khung bàn nâng hạ PUSILUNG - By NiceDesign (Cao cấp)
Khung bàn nâng hạ PUSILUNG - By NiceDesign (Cao cấp)
Từ 4.490.000
Màu

1 Motor - 2 Stage
Khung bàn nâng hạ PUSILUNG - By NiceDesign (Cao cấp)
Khung bàn nâng hạ PUSILUNG - By NiceDesign (Cao cấp)
Từ 4.490.000
Màu

1 Motor - 2 Stage
Khung bàn nâng hạ PUSILUNG - By NiceDesign (Cao cấp)
Khung bàn nâng hạ PUSILUNG - By NiceDesign (Cao cấp)
Từ 4.490.000
Màu

1 Motor - 2 Stage
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 13.680.000
Màu

Vân gỗ óc chó - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 13.680.000
Màu

Vân gỗ tối - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 13.680.000
Màu

Vân gỗ sáng - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 13.680.000
Màu

Vân gỗ óc chó - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 13.680.000
Màu

Vân gỗ tối - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp LANGBIANG - Square - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 13.680.000
Màu

Vân gỗ sáng - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Mặt bàn PULUONG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Mặt bàn PULUONG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 2.990.000
Màu

152.4x76.2x2.5cm
Mặt bàn PULUONG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Mặt bàn PULUONG - by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 2.990.000
Màu

152.4x76.2x2.5cm
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.639.000
Màu

Bánh xe linh hoạt

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.639.000
Màu

Bánh xe linh hoạt

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.639.000
Màu

Bánh xe linh hoạt

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.490.000
Màu

Chân cố định

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.490.000
Màu

Chân cố định

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.490.000
Màu

Chân cố định

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.490.000
Màu

Chân cố định

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.639.000
Màu

Bánh xe linh hoạt

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.639.000
Màu

Bánh xe linh hoạt

Quà tặng 250.000
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Hộc tủ tài liệu The Leaf
Từ 4.490.000
Màu

Chân cố định

Quà tặng 250.000
Cốc sứ NiceDesign
Cốc sứ NiceDesign
Từ 250.000
Màu
Bàn nâng hạ Cao Cấp FANSI - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp FANSI - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 16.080.000
Màu

Vân gỗ óc chó - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Bàn nâng hạ Cao Cấp FANSI - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp FANSI - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 16.080.000
Màu

Vân gỗ tối - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Bàn nâng hạ Cao Cấp FANSI - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Bàn nâng hạ Cao Cấp FANSI - Oval - By NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 16.080.000
Màu

Vân gỗ sáng - 152.4x76.2x3.8cm

Quà tặng 1.050.000
Mặt bàn PUSILUNG- by NiceDesign (Cao Cấp)
Mặt bàn PUSILUNG- by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 1.990.000
Màu

120x60x2.5cm
Mặt bàn PUSILUNG- by NiceDesign (Cao Cấp)
Mặt bàn PUSILUNG- by NiceDesign (Cao Cấp)
Từ 1.990.000
Màu

120x60x2.5cm
Mặt bàn gỗ Cao Cấp NatureBridge LANGBIANG - By NiceDesign
Mặt bàn gỗ Cao Cấp NatureBridge LANGBIANG - By NiceDesign
Từ 6.990.000
Màu

1524x762x38mm
Mặt bàn gỗ Cao Cấp NatureBridge LANGBIANG - By NiceDesign
Mặt bàn gỗ Cao Cấp NatureBridge LANGBIANG - By NiceDesign
Từ 6.990.000
Màu

1524x762x38mm
Mặt bàn gỗ Cao Cấp NatureBridge LANGBIANG - By NiceDesign
Mặt bàn gỗ Cao Cấp NatureBridge LANGBIANG - By NiceDesign
Từ 6.990.000
Màu

1524x762x38mm