logo
1900633579
Khiếu nại

AMD: PC của bạn sẽ chạy game mượt hơn tới 24% với driver Adrenalin mới nhất

Nguyễn Công Minh
// Kết quả trên được “đội Đỏ” rút ra sau khi đã thử nghiệm trên hệ thống với APU Ryzen 7 5800H và card đồ họa RX 6600M, nhưng trên thực tế thì sẽ còn nhiều cái tên khác cũng được hỗ trợ.