logo
1900633579
Khiếu nại

Đánh giá chi tiết GIGABYTE Gaming G5 KC: Khi sức mạnh là tất cả!

Nguyễn Công Minh
// Với card đồ hoạ RTX 3060 6GB mạnh mẽ và mức giá dưới 30 triệu Đồng, GIGABYTE Gaming G5 KC nghe như một món hời lớn. Nhưng liệu chúng ta sẽ cần đánh đổi bao nhiêu cho điều này?