logo
1900633579
Khiếu nại

Đánh giá chi tiết GIGABYTE Gaming G5 MD: Điều kỳ diệu từ Dual-channel RAM?

Nguyễn Công Minh
// Từ CPU với xung nhịp đẩy cao, card đồ hoạ với công suất toả nhiệt mạnh mẽ và đặc biệt là Dual-channel RAM có sẵn, tất cả đều sẽ giúp mọi hoạt động của chúng ta trên GIGABYTE Gaming G5 MD đều được nhanh mạnh nhất.