logo
1900633579
Khiếu nại

Đánh giá Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha: Nên được biết đến nhiều hơn!

Nguyễn Công Minh
// Những sản phẩm laptop tới từ xử sở kim chi luôn có những nét rất riêng để đạt tới sự hoàn thiện, và nhiều lúc người viết mong rằng chúng sẽ được biết đến nhiều hơn nữa.