logo
1900633579
Khiếu nại

Đánh giá ThinkPad X1 Extreme Gen 2: Chân phương nhưng hiệu quả

Nguyễn Công Minh 00:00, 27/01/2021
// Không như những người “đồng nghiệp” multimedia bóng bẩy, hào nhoáng; X1 Extreme Gen 2 chân phương đến lạ. Nhưng chính sự chân phương ấy lại tạo ra những trải nghiệm khiến người viết tâm đắc, và chắc chắn là muốn có được thêm nhiều lần nữa trong tương lai.