logo
1900633579
Khiếu nại

Lenovo Ideapad 5 15 AMD sau một năm: Vẫn "gánh" tốt nhu cầu sinh viên

Nguyễn Công Minh
// Dù đã gần một năm tuổi, thế nhưng Lenovo Ideapad 5 15 AMD vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ và thích hợp với đa dạng nhu cầu - đặc biệt là xoay quanh cuộc sống của các bạn sinh viên.