logo
1900633579
Khiếu nại

NVIDIA GeForce RTX 3070 lại bị hoãn ngày ra mắt

Lương Mạnh Hà 00:00, 27/01/2021
// NVIDIA GeForce RTX 3070 sẽ bị hoãn ngày ra mắt cho đến hết ngày 29 tháng 10 sắp tới - theo thông báo chính thức đến từ trang web của NVIDIA.