logo
1900633579
Khiếu nại

Trên tay Macbook Air 2020: bình mới rượu cũ

Long Trần
// Macbook Air 2020 là dòng laptop hướng tới đối tượng người dùng phổ thông của Apple, hướng tới đối tượng người dùng mong muốn có một chiếc laptop tuy không chỉ đẹp mà còn “được việc" nữa.