logo

Ổ cứng

Ổ cứng là một thiết bị lưu trữ dữ liệu trong máy tính hoặc thiết bị di động. Nó có khả năng lưu trữ các tập tin, ứng dụng và hệ điều hành của hệ thống. Ổ cứng có thể được chia thành các phân vùng khác nhau để quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.


Không có kết quả

Đừng lo, ThinkPro luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí nếu bạn cần hỗ trợ thêm