logo
1900633579
Khiếu nại
RAM Samsung Galaxy Book

RAM Samsung Galaxy Book

Galaxy Book la dòng laptop mới của Samsung với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ với khả năng di động từ dòng điện thoại thông minh Samsung Galaxy. Các sản phẩm Galaxy Book được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái rộng lớn gồm các thiết bị và dịch vụ được kết nối nhằm nâng cao năng suất, khả năng sáng tạo và giải trí của bạn.