logo
Laptop GIGABYTE Gaming

Laptop GIGABYTE Gaming

ThinkPro là nhà bán lẻ chính thức

Cân bằng giữa học tập, làm việc và giải trí, GIGABYTE Gaming có kiểu dáng nhỏ gọn, nhưng điều quan trọng hơn chính là cấu hình mạnh mẽ, "cân" tất được các tác vụ cơ bản hàng ngày cho tới sáng tạo chuyên sâu.