logo
Máy game & Thực tế ảo Pico

Máy game & Thực tế ảo Pico

Pico là một thương hiệu công nghệ đến từ Trung Quốc, chuyên sản xuất các sản phẩm thực tế ảo (virtual reality - VR) và thực tế tăng cường (augmented reality - AR). Các sản phẩm của Pico bao gồm kính VR và AR, thiết bị điều khiển VR, phần mềm VR và các nội dung giải trí ảo.