logo
1900633579
Khiếu nại

Benchmark M2 Pro, M2 Max với các chip khác của Apple: Tương đối mạnh mẽ, thua mỗi M1 Ultra

Nguyễn Công Minh
// Điều này chứng tỏ trên mặt trận chuyên nghiệp, M1 Ultra vẫn sẽ là con chip Silicon tốt nhất hiện tại.