logo
1900633579
Khiếu nại

CPU Ryzen 4000 Zen 3 sẽ có tính năng ép xung nâng cao, đi kèm tùy chọn 10 nhân / 20 luồng

Nguyễn Công Minh 00:00, 27/01/2021
// Từ trước đến nay, CPU AMD thường xoay quanh các tùy chọn về số nhân bao gồm 4, 6, 8, 12 và 16. Tuy nhiên trong thời gian tới, chúng ta sẽ có thêm một con số mới tời từ “đội Đỏ”.