logo
Ổ cứng HGST

Ổ cứng HGST

Hitachi GST được mua lại bởi WD với thế mạnh từ việc sản xuất bộ nhớ như SSD, HDD.