logo
  • PC
  • / 0 PC từ 15 - 20tr

PC

PC là thuật ngữ tiếng Anh, viết tắt là "Personal Computer" có nghĩa là máy tính cá nhân, là một chiếc máy tính có thể đặt vừa trên một chiếc bàn để người bình thường sử dụng, trái ngược với máy chủ hoặc siêu máy tính. PC hoàn toàn có thể là máy vi tính, m


Không có kết quả

Đừng lo, ThinkPro luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí nếu bạn cần hỗ trợ thêm