logo

Bàn phím

Bàn phím là một thiết bị đầu vào cho máy tính, được sử dụng để nhập dữ liệu và điều khiển các chức năng của máy tính. Bàn phím bao gồm một loạt các phím nhấn, các phím chữ, số, các ký tự đặc biệt và các phím chức năng để thực hiện các tác vụ.


Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Non Led- Cherry MX Red Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Non Led- Cherry MX Red Switch
Từ 4.400.000
-6%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Non Led - Cherry MX Brown Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Non Led - Cherry MX Brown Switch
Từ 4.400.000
-6%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Non Led - Cherry Silent Red Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Non Led - Cherry Silent Red Switch
Từ 4.400.000
-11%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Led RGB  - Cherry Silent Red Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Led RGB - Cherry Silent Red Switch
Từ 4.850.000
-8%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Led RGB  - TTC Gold Pink Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Led RGB - TTC Gold Pink Switch
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Led RGB - TTC Speed Sliver Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn phím cơ IQUNIX ZX75 Gravity Wave Led RGB - TTC Speed Sliver Switch
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn phím cơ không dây Keychron Q1 Pro QMK/VIA - Knob Keychron K Pro Red Switch
Bàn phím cơ không dây Keychron Q1 Pro QMK/VIA - Knob Keychron K Pro Red Switch
Từ 4.090.000
-15%
Màu
Bàn phím cơ không dây Keychron Q1 Pro QMK/VIA - Knob Keychron K Pro Banana Switch
Bàn phím cơ không dây Keychron Q1 Pro QMK/VIA - Knob Keychron K Pro Banana Switch
Từ 4.090.000
-15%
Màu
Bàn phím cơ không dây Keychron Q1 Pro QMK/VIA - Knob Keychron K Pro Brown Switch
Bàn phím cơ không dây Keychron Q1 Pro QMK/VIA - Knob Keychron K Pro Brown Switch
Từ 4.090.000
-15%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping Led RGB - Cherry Silent Red Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping Led RGB - Cherry Silent Red Switch
Từ 4.850.000
-8%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping Led RGB - TTC Gold Pink Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping Led RGB - TTC Gold Pink Switch
Từ 4.850.000
-11%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping Led RGB - TTC Speed Sliver Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Camping Led RGB - TTC Speed Sliver Switch
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Wintertide Wireless Led RGB - Cherry MX Silent Red Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Wintertide Wireless Led RGB - Cherry MX Silent Red Switch
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Wintertide Wireless Led RGB - Cherry MX Brown Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Wintertide Wireless Led RGB - Cherry MX Brown Switch
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Dark Side Led RGB - TTC Gold Pink Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Dark Side Led RGB - TTC Gold Pink Switch
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Dark Side Led RGB - TTC Speed Sliver Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX ZX75 Dark Side Led RGB - TTC Speed Sliver Switch
Từ 4.950.000
-9%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Hitchhiker Wireless Led RGB - Cherry MX Slient Red Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Hitchhiker Wireless Led RGB - Cherry MX Slient Red Switch
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Hitchhiker Wireless Led RGB - Cherry MX Brown Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Hitchhiker Wireless Led RGB - Cherry MX Brown Switch
Từ 5.790.000
-3%
Màu
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Dark Side Wireless Led RGB - Cherry Silent Red Switch
Online - Giá "Nice"
Bàn Phím Cơ IQUNIX F97 Dark Side Wireless Led RGB - Cherry Silent Red Switch
Từ 5.790.000
-3%
Màu