logo

Bàn phím

Bàn phím là một thiết bị đầu vào cho máy tính, được sử dụng để nhập dữ liệu và điều khiển các chức năng của máy tính. Bàn phím bao gồm một loạt các phím nhấn, các phím chữ, số, các ký tự đặc biệt và các phím chức năng để thực hiện các tác vụ.


Bàn phím Cơ Monsgeek M1W Aluminium CNC M1W SP - AKKO Piano V3 Pro Switch
Bàn phím Cơ Monsgeek M1W Aluminium CNC M1W SP - AKKO Piano V3 Pro Switch
Từ 2.099.000
-19%
Màu
Bàn Phím Cơ FL ESPORT CMK75 FLCMMK Ice Pink Switch - Linear
Bàn Phím Cơ FL ESPORT CMK75 FLCMMK Ice Pink Switch - Linear
Từ 2.199.000
-18%
Màu
Bàn Phím Cơ FL ESPORT CMK75 FLCMMK Ice Violet Switch - Tactile
Bàn Phím Cơ FL ESPORT CMK75 FLCMMK Ice Violet Switch - Tactile
Từ 2.179.000
-19%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K8 Pro QMK/VIA Case Nhôm - Led RGB - Keychron K Pro Banana Switch
Bàn phím cơ Keychron K8 Pro QMK/VIA Case Nhôm - Led RGB - Keychron K Pro Banana Switch
Từ 2.390.000
-14%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K8 Pro QMK/VIA Case Nhôm - Led RGB - Gateron G pro Brown Switch
Bàn phím cơ Keychron K8 Pro QMK/VIA Case Nhôm - Led RGB - Gateron G pro Brown Switch
Từ 2.490.000
-11%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K8 Pro QMK/VIA Case Nhôm - Led RGB - Gateron G pro Red Switch
Bàn phím cơ Keychron K8 Pro QMK/VIA Case Nhôm - Led RGB - Gateron G pro Red Switch
Từ 2.490.000
-11%
Màu
Bàn phím cơ CIDOO V75 Pro - Aluminum CNC Matte Switch-Linear
Bàn phím cơ CIDOO V75 Pro - Aluminum CNC Matte Switch-Linear
Từ 2.790.000
-10%
Màu
Bàn phím cơ Keydous NJ81 - Smoke Steel Plate - Gateron Red Switch
Bàn phím cơ Keydous NJ81 - Smoke Steel Plate - Gateron Red Switch
Từ 2.100.000
-22%
Màu
Bàn phím cơ Keydous NJ81 - Smoke Steel Plate - Gateron Brown Switch
Bàn phím cơ Keydous NJ81 - Smoke Steel Plate - Gateron Brown Switch
Từ 2.100.000
-22%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K7 Pro QMK/VIA Led RGB - Low Profile Gateron Red Switch
Bàn phím cơ Keychron K7 Pro QMK/VIA Led RGB - Low Profile Gateron Red Switch
Từ 2.190.000
-15%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K7 Pro QMK/VIA Led RGB - Low Profile Gateron Brown Switch
Bàn phím cơ Keychron K7 Pro QMK/VIA Led RGB - Low Profile Gateron Brown Switch
Từ 2.190.000
-15%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K1 Pro QMK/VIA Led RGB - Low Profile Gateron Red Switch
Bàn phím cơ Keychron K1 Pro QMK/VIA Led RGB - Low Profile Gateron Red Switch
Từ 2.290.000
-15%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K1 Pro QMK/VIA Led RGB - Low Profile Gateron Brown Switch
Bàn phím cơ Keychron K1 Pro QMK/VIA Led RGB - Low Profile Gateron Brown Switch
Từ 2.290.000
-15%
Màu
Bàn phím cơ Keydous NJ81 - Smoke Brass Plate - KailhBox Red Switch
Bàn phím cơ Keydous NJ81 - Smoke Brass Plate - KailhBox Red Switch
Từ 2.590.000
-20%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K4 Pro QMK/VIA Led RGB - Keychron K Pro Red Switch
Bàn phím cơ Keychron K4 Pro QMK/VIA Led RGB - Keychron K Pro Red Switch
Từ 2.450.000
-15%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K4 Pro QMK/VIA Led RGB - Keychron K Pro Brown Switch
Bàn phím cơ Keychron K4 Pro QMK/VIA Led RGB - Keychron K Pro Brown Switch
Từ 2.450.000
-15%
Màu
Bàn phím cơ Keychron K10 Pro QMK/VIA Led RGB - Keychron K Pro Red Switch
Bàn phím cơ Keychron K10 Pro QMK/VIA Led RGB - Keychron K Pro Red Switch
Từ 2.490.000
-17%
Màu