logo
1900633579
Khiếu nại

AMD công bố FidelityFX Super Resolution: Tối ưu chất lượng hình ảnh, tăng FPS tối đa 300%

Nguyễn Công Minh
// Cuối cùng, DLSS của NVIDIA cũng đã có một đổi thủ xứng tầm, ít nhất là về mặt lý thuyết.