logo
1900633579
Khiếu nại

Apple chính thức phát hành phiên bản public beta cuối cùng cho macOS Big Sur

Lương Mạnh Hà 00:00, 27/01/2021
// Hôm nay, Apple đã chính thức phát hành phiên bản public beta cuối cùng cho macOS Big Sur chỉ sau một ngày phát hành phiên bản Big Sur beta 9 dành cho các lập trình viên.